Informace pro zákazníky k situaci dodávek

Aktuální informace v rámci šíření koronaviru

Vážení zákazníci,

v souvislosti se skokovým zvýšením poptávky po určitých skupinách výrobků v důsledku šíření koronaviru si vyhrazujeme právo evidovat jako kritické definované druhy zboží do maximální měsíční průměrné potřeby z roku 2019.

Poptávkám nových zákazníků po kritických druzích zboží nelze v současné době vyhovět. Toto opatření zavádíme, abychom co nejlépe a spravedlivě zajistili zásobování svých stávajících zákazníků.

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace.