Tell us: Vores løsning til indberetning af mulige compliancebrud hos L&R

L&R vedkender sig som firma overholdelsen af gældende lovgivning. Selvfølgelig skal også alle interne regler i L&R overholdes. Vi kan kun holde vores virksomhed fri for skader, hvis vi overholder, regler, normer og love.

Derfor har overholdelsen af love og regler også høj prioritet for L&R. Dårlig og uhensigtsmæssig adfærd skal derfor tages i opløbet.

I den forbindelse har vi hos L&R udviklet en løsning til indberetning af mulige compliancebrud ved navn "Tell us". Denne løsning giver medarbejdere og eksterne personer mulighed for at indberette mistanke om manglende overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.   Du kan enten foretage din indberetning anonymt eller med angivelse af dit navn.

Når vi har modtaget din indberetning, laver vi en indledende risikobaseret vurdering for at bedømme relevansen af din indberetning. I forbindelse med undersøgelsen får den implicerede person efter en første plausibilitetskontrol så tidligt som muligt lejlighed til at tage stilling til sagen. Så længe der ikke kan påvises noget brud på reglerne, formodes den implicerede at være uskyldig.

Navnet og e-mailadressen på din lokale compliance-ansvarlige finder du i den vedlagte liste.

Anvisninger

Du bedes sende din indberetning

  • enten via kontaktformular
  • via e-mail til e-mailadressen: 
    Compliance@LRmed.com eller per e-mail til din lokale complianceansvarlige
  • eller med post til din lokale complianceansvarlige eller til Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Tyskland
  • eller tage telefonisk eller personlig kontakt til den lokale complianceansvarlige eller Dr. Wolfgang Stahl (tlf.: +49 2634 996648)