Giv os besked: Vores whistleblower-system hos L&R

L&R vedkender sig som firma overholdelsen af gældende lovgivning. Naturligvis skal også alle interne L&R-regler overholdes. Kun ved at overholde regler, standarder og love kan vi holde skader fra vores virksomhed og blive ved med at have succes.

Derfor har overholdelsen af love og regler også høj prioritet for L&R. Dårlig og uhensigtsmæssig adfærd skal derfor tages i opløbet.

Til formålet har vi i L&R oprettet vores whistleblower-system ”Tell us”, der giver medarbejdere og eksterne personer mulighed for at indberette brud på regler. Som whistleblower har du muligheden for at afgive din indberetning til os, enten med navns nævnelse eller anonymt. 

 

Hvad indebærer brud på regler?

Eksempler på brud på regler kan være underslæb, tyveri, korruption, seksuelt overgreb, diskriminering (f.eks. pga. køn) eller handel i strid med medicinproduktrettighederne.

 

Hvordan kan jeg indberette et brud på regler?

Du har mulighed for at tage kontakt med Compliance Management eller Compliance Offices via fire forskellige kommunikationskanaler. Du kan indberette personligt, pr. post, pr. e-mail eller digitalt vha. den vedlagte kontaktformular. (se til højre hhv. ”Anvisninger” Og ”Downloads”). Her finder du ligeledes listen over alle Compliance Officers, der som kontaktpartere står til disposition til modtagelse af indberetninger.

 

Hvordan afgiver jeg en indberetning KORREKT?

For at vi kan behandle og undersøge din indberetning på passende vis er det vigtigt at din indberetning er så konkret og omfattende som muligt formuleret.

Det kan være en hjælp for dig at stille dig selv de fem nedenstående hv-spørgsmål:

Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hvor?

Vær venligst opmærksom på at din beskrivelse også skal kunne efterforskes af personer uden for dit eget fag. Derfor vil det være en hjælp hvis du vil være til disposition for uddybende spørgsmål.

Du kan alternativt afgive en indberetning uden angivelse af din identitet, anonymt. I så fald bedes du benytte indberetningsformularen digitalt eller pr. post. Vær dog opmærksom på at vi så ikke kan stille uddybende spørgsmål ved åbne eller uklare punkter.

L&R garanterer dig personlig diskretion som whistleblower / inden for rammerne af gældende love. L&R kontrollerer og følger op på indberetningen og tager i givet fald de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af den dårlige eller uhensigtsmæssige adfærd.

 

Hvad sker der efter min indberetning?

Efter modtagelse af indberetningen foretager vi en indledende intern risikobaseret vurdering for at bedømme dennes relevans. I forbindelse med undersøgelsen får den implicerede person efter en første plausibilitetskontrol så tidligt som muligt lejlighed til at tage stilling til sagen. Så længe der ikke kan påvises noget brud på reglerne, formodes den implicerede at være uskyldig.

 

*******************

Vi beder om forståelse for at vi ikke kan påtage os, at behandle og videregive kundeanliggender vha. vores whistleblower-system. Vores Customer Care-kolleger behandler gerne dit anliggende. De kan kontaktes her.

Anvisninger 

Du bedes sende din indberetning

  • enten via kontaktformular
  • via e-mail til e-mailadressen: 
    Compliance@LRmed.com eller per e-mail til din lokale complianceansvarlige
  • eller med post til din lokale complianceansvarlige eller til Corporate Compliance Officer Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Tyskland
  • eller tage telefonisk eller personlig kontakt til den lokale complianceansvarlige eller Dr. Wolfgang Stahl (tlf.: +49 2634 996648)