Setpack® OP-forbindsstofsystem

Kompromisløst sikkert og samtidig økonomisk

Brugerne er i dag under et betydeligt omkostnings- og præstationspres og skal agere ansvarsbevidst i begge henseender. L&R har reageret på dette krav og tilbyder med Setpack OP-teamet et system, der effektivt og brugsklart stiller alle de nødvendige forbindsstoffer til rådighed.

 • procesoptimering betyder økonomisk arbejde
 • gennemtænkt emballeringssystem betyder sikkerhed
 • effektiv ressourceanvendelse, takket være individuel bestykning

Setpack® Standard

Abdominalafdækningsstykker, kompresser, tamponer og præparationstamponer – Setpack har de hyppigst anvendte forbindsstoffer i en praksistilpasset pakningsenhed til hver enkelt operation. På den måde kan brugerne arbejde absolut fleksibelt og alt efter behov foretage deres situationsafhængige valg. Alle produkter i Setpack Standard er udstyret med en røntgenkontrasttråd eller røntgenkontrastchip med mindst 60 % bariumsulfat.

Produktionsforløbet hos L&R fra indgang af råstoffer til det færdige, sterile sæt sker i henhold til bestemmelserne om sterile, medicinske produkter i Europa. De hygiejnisk krævende fremstillingsbetingelser giver minimal vækst af bakterier. I kraft af validerede sterilisationsmetoder har L&R en fremragende produktkvalitet og giver således sikkerhed.

Udførelser:

 Fordele:

 1. Økonomi

  • Bortfald af egenklargøring
  • ingen validering af sterilisationsprocessen nødvendig

 2. Sikkerhed

  • gentagen stykkontrol i Setpack-produktionen

Indre sterilgods-indpakning

 • til kompresser og abdominalafdækningsstykker
 • brugervenlig snip for enkel åbning af emballagen
 • hurtig og sikker udtagning af produktet

Patenteret tællekortsystem

 • dobbelt sikkerhed, takket være tællekort på den indre sterilgods-indpakning og i peel-pose
 • ingen overdragelse af tællekort under operationen
 • entydlig dokumentation, takket være selvklæbende tællekort

patenteret tampon-skydeæske

 • større sikkerhed, takket være optimal styktalskontrol før og efter operationen
 • specielt udviklet til handy udtagning af præpareringstamponerne

Setpack® Individual

Setpack Individual giver fleksible løsninger til alle regelmæssigt gennemførte operationen. I tæt dialog med kunderne analyserer L&R udgangssituationen, definerer kravprofilen og sammensætter en individuel og anvendelsestilpasset Setpack. Denne service har kunderne til enhver tid til rådighed, selv når rammebetingelserne ændres. Som led i et standardiseret pakkesystem påtager L&R sig den professionelle og korrekte produktion af kundespecifikke Setpacks. Kombinationen af Setpack Standard og Setpack Individual giver brugeren mulighed for et økonomisk materialeforbrug og medvirker til at undgå overflødige restmængder.

Fordele:

 • individuelt sammensat efter kundespecifikationer
 • individuel behovsanalyse i tæt samarbejde med husets faglige afdelinger
 • tidsbesparelse grundet standardisering af procesforløbene
 • økonomisk materialeforbrug

Anvendelsesområder

 • Setpack OP-forbindsstofystemer er beregnet til direkte anvendelse på OP-området

Egenskaber

 • sterilt pakket, hurtigt og nemt at anvende
 • udstyret med røntgenkontrasttråd eller røntgenkontrastchip
 • separat placeret, dobbelte, selvklæbende tællekort
 • praktiske pakningsenheder

Download