Øre-Næse-Hals

Placering af tamponader hører til de daglige aktiviteter for ØNH-lægen. Selvom det her handler om en rutineret anvendelse, stiller den store krav til brugeren og til produktet. L&R har tamponer af mærket Raucocel med et bredt sortiment inden for områderne rhinologi og otologi.
Således anvendes Raucocel epistaxis-tamponader til blodstandsning ved akut næseblødning og anvendes i såvel det posteriore som det mediale næseområde.
Der findes Raucocel næsetamponader til anvendelse ved rhinoplastik netop til anatomisk formet, optimal støttefunktion, og som ventilerer for bedre trykudligning, samt sinustamponade K efter sinusendoskopiske indgreb.
Til behandling af betændelsestilstande i både den ydre og indre øregang samt til postoperativ pleje efter indgreb i øret afrunder Raucocel øregangstamponer sortimentet.

Materialeegenskaber

Materialet i Raucocel-produkterne består af 100 % polyvinylalkohol. Såvel materialets tværbundne cellestruktur som den kontrollerede porestørrelse giver tamponerne deres karakteristiske egenskaber.

højtabsorberende

 

Produktets specielle egenskab ligger i dets høje absorptionsevne. Raucocel optager op til 15 gange sin egenvægt i væske. Takket være materialets høje kapillaritet er det et fremragende transportmiddel til lægemiddelholdige opløsninger.


Partikelfattigt

 

De partikelfattige egenskaber muliggør partiel tilskæring og forebygger dannelse af granulomer, infektioner og embolier. Faren for vævslæsion pga. sammenklæbning er tydeligt mindre end ved konventionelle produkter. Ved anvendelse i praksis har Raucocels indholdsstoffer vist sig at være fint forligelige. Fremmedlegemereaktioner kendes endnu ikke.

Mindre smertefuld behandling

Takket være Raucocels bløde, føjelige egenskaber i fugtig tilstand kan patienten behandles mindre smertefuldt med det. Den polstrende virkning er større end ved konventionelle materialer.

Hurtig og enkel håndtering


 

For at øge glideevnen kan tamponens kanter yderligere stryges med en salve. For at Raucocels absorptionsevne ikke skal påvirkes, skal salven vælges med reduceret fedtbasis. Når tamponerne er anbragt på det rette sted, bringes de til at kvælde ved hjælp af en saltvandsopløsning eller en medikamentholdig opløsning.

Effektiv sårbehandling


 

Det elastiske materiale garanterer i fugtig tilstand også ved tilbagevenden af opsvulmninger en regelmæssig tamponering og dermed en god medikamentel behandling af sårområdet. Hvis Raucocel tamponen kontinuerligt holdes fugtig, kan den forblive i såret i 3-4 dage. Imprægnering i anitbiotikumopløsning bør gennemføres for at forhindre en mulig bakterievækst.