Kundeinformation om leveringssituationen

Aktuel information i forbindelse med udbredelsen af corona-virussen

Kære kunder!

Som følge af det faktum, at corona-virussen spredes hastigt og den dermed forbundne øgede efterspørgsel efter bestemte produktgrupper, forbeholder vis os ret til at bestemme, at kritisk definerede varer kun udleveres udfra et på basis af 2019 fastlagt maksimalt gennemsnitligt månedligt behov.

Forespørgsler fra nye kunder til de kritiske varer kan for øjeblikket ikke besvares. Disse tiltag har vi besluttet for at kunne forsyne vores faste kunder fair og på bedst mulig måde.

Vi håber på Deres forståelse for denne noget usædvanlige situation.