Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Alkoholem napuštěné Wipes

Přednosti

 • velmi rychlá a široká účinnost vč. působení proti norovirům (MNV)
 • použití bez zbytkových reziduí
 • dezinfikovatelná plocha: cca 0,5 m²/ubrousek
 • rychlá účinnost proti norovirům
 • Koncepce barev a názvů za účelem minimalizace záměn

Návod k použití: Plochy důkladně otřete, zajistěte důkladné smočení ošetřované plochy a nechte působit. Po použití ubrousek odevzdejte k likvidaci odpadu. Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol. Nepoužívejte k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Abyste zabránili vyschnutí ubrousků, balení po použití opět zavřete.

Složení výrobku

 • 25  g ethanol
 • 24  g Propan-1-ol

Údaje pro objednávání

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Obsah baleníREFBalení
1 balení Flowpack à 60 ubrousků à 20 x 18 cm347701/12 balení Flowpack

Oblasti použití

 • K dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků
 • K dezinfekci ploch odolných proti alkoholu (podle nařízení o biocidních přípravcích), zejména ploch s riziky přenosu podle RKI a zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích (MPG).
 • Slouží k rychlé dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických prostředků

Vlastnosti

 • baktericidní podle DGHM / VAH, EN 13727/ EN 13697; 5 min.*)
 • levurocidní podle DGHM / VAH, EN 13624/ EN 13697; 5 min.*)
 • tuberkulocidní podle EN 14348; 1 min.
 • mykobaktericidní podle EN 14348; 1 min.
 • Účinný proti obaleným virům (omezeně virucidní) podle DVV; 30 sek.
 • Adenovirus podle EN 14476; 30 Sek.
 • MNV (norovirus) podle EN 14476; 30 Sek.
 • Rotavirus podle EN 14476; 30 Sek.

Upozornění

 • Plochy důkladně otřete, zajistěte důkladné smočení ošetřované plochy a nechte působit
 • Po použití ubrousek odevzdejte k likvidaci odpadu
 • Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol
 • Abyste zabránili vyschnutí ubrousků, balení po použití opět zavřete
 • Používejte dezinfekční prostředky na plochy opatrně
 • Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku