Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Alkoholem napuštěné ubrousky k čištění a dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků.

Oblasti použití

K čištění a dezinfekci ploch odolných proti alkoholu (podle nařízení o biocidních přípravcích), zvláště ploch s nebezpečím přenosu podle Institutu Roberta Kocha RKI1) a zdravotnických prostředků ve smyslu německého zákona o zdravotnických prostředcích (MPG). Použitelné rovněž v oblastech se zvýšeným nebezpečím infekce podle VAH2).

Upozornění

 • Seznamy: seznam VAH, seznam znaleckých posudků ÖGHMP
 • Složení: Účinné složky ve 100 g roztoku:
  etanol 25 g, propan-1-ol 24 g
 • Fyzikálně-chemické údaje napouštěcího roztoku:

  • Hustota (20 °C): cca 0,91 g/cm³
  • Bod vzplanutí: 27 °C (metoda: EC A.9)

 • Testovaná snášenlivost materiálů:

  • PVC, pryž EPDM, silikon, latex, sklo, polysulfon (Tecason®), polyuretan
  • mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel

 • Dosah / dezinfikovatelná plocha: cca 0,5 m²/ubrousek
 • Trvanlivost po otevření:
  3 měsíce
 • Zvláštní upozornění:
  Dezinfekční prostředek na plochy používejte opatrně.
  Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Výhody

 • velmi rychlá a široká účinnost vč. účinku proti norovirům (MNV)
 • uschnutí beze zbytků
 • dezinfikovatelná plocha: cca 0,5 m²/ubrousek
 • rychlá účinnost proti norovirům
 • koncepce barev a názvů za účelem minimalizace záměn

Návod k použití: Plochy důkladně otřete, dbejte přitom na jejich dokonalé smočení a nechte působit. Použitý ubrousek likvidujte přidáním k pevnému odpadu. Nevhodné pro plochy citlivé na alkohol. Nepoužívejte k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Abyste zabránili vyschnutí ubrousků, balení ubrousků po použití opět zavřete.

Znalecky posouzená účinnost3)

Účinnost protiSpektrum účinnostiZkušební metoda podleDoporučené použití / doba působení
Grampozitivní a gramnegativní bakterie (vč. kmenů rezistentních na antibiotika)baktericidníDGHM / VAH
EN 13727
EN 13697
5 min.*
KvasinkylevurocidníDGHM / VAH
EN 13624
EN 13697
5 min.*
Bakterie tuberkulózytuberkulocidníEN 143481 min.
MykobakteriemykobaktericidníEN 143481 min.
Obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)omezeně virucidníDVV/RKI30 s
Adenoviryznalecky posouzené na neobalené viry: adenovirusEN 1447630 s
Noroviryznalecky posouzené na neobalené viry: MNV (norovirus)EN 1447630 s
Rotaviryznalecky posouzené na neobalené viry: rotavirusEN 1447630 s

 

* hodnota v seznamu VAH, rychlá dezinfekce podle DGHM: 1 min.

Údaje pro objednávání

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Obsah jednoho baleníREFPJ (Flowpack)
1 balení Flowpack à 60 ubrousků
à 20 x 18 cm
347701/12
 
3

getestet mit der Wirkstofflösung