Právní upozornění

Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Používání našich webových stránek

Obsahy webových stránek Lohmann & Rauscher jsou chráněny autorským právem. 


Lohmann & Rauscher dovoluje prohlížení a stahování veškerých obsahů ze svých webových stránek výhradně k soukromému, nekomerčnímu použití.

Při reprodukci obsahů je nutné respektovat autorská a vlastnická práva společnosti Lohmann & Rauscher , především se musí na tato práva patřičnou poznámkou důrazně upozornit. Obsahy nesmí být pozměňovány a bez písemného svolení společnosti Lohmann & Rauscher nesmí být používány na jiných webových stránkách nebo počítačích připojených do sítě.

Porušení těchto ustanovení zavazuje k okamžitému zničení všech vytisknutých nebo stažených obsahů. Uplatňování dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

Stahování

Stahování programů se uskutečňuje na vlastní riziko. Lohmann & Rauscher neručí za škody vzniklé instalací nebo používáním softwaru z oblasti stahování, s výjimkou úmyslného jednání. Platí to zejména pro škody, resp. poškození počítačovými viry, které přes kontrolu na přítomnost virů bohužel nelze vždy zcela vyloučit.

Ručení

Informace na našich webových stránkách jsou vypracovány s nejvyšší pečlivostí. Lohmann & Rauscher však nepřebírá žádnou záruku za jejich úplnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Používání obsahů poskytnutých k dispozici na webových stránkách se uskutečňuje na výhradní odpovědnost uživatele.