Debrisoft®

pro debridement.

„S Debrisoftem je možný rychlý, bezpečný a snadný debridement, který je pro pacienta méně bolestivý”

Debrisoft® představuje rychlou, jednoduchou a méně bolestivou metodu debridementu, která přesvědčuje rychle viditelnými výsledky. Umožňuje spolehlivé odstraňování debris a exsudátu z rány i šupinek a keratóz z okolní kůže. Již nově vytvořená granulační tkáň a epitelové buňky jsou chráněny.

Přednosti

 • odstraňuje debris efektivně, rychle a snadno
 • chrání nově vytvořenou granulační tkáň i nově vytvořené epitelové buňky
 • vysoká akceptance ze strany pacienta, protože je méně bolestivý při používání

Složení výrobku

100  % polyester, nebělený
100  % polyakrylát (neobsahuje kalafunu a deriváty kalafuny)

Údaje pro objednávání

Debrisoft®

sterilní, jednotlivě balené
Rozměr (cm)REFVZP NummerBalení
2vrstvá, sterilní
10 x 103122250125425/50

Oblasti použití

 • Debridement povrchových, chronických a akutních ran i kůže v okolí rány.
  • diabetických vředů
  • arteriálních a venózních vředů
  • dekubitálních vředů
  • pooperační sekundárně se hojící rany
 • k absorpci exsudátu, odumřelé tkáně a kožních keratóz během debridementu

Vlastnosti

 • Zkosené špičky vláken uvolňují debris efektivně z rány a jsou šetrné k intaktní tkáni
 • vláknitý kompozit také absorbuje šupinky a keratózy z kůže v okolí rány
 • rychle viditelné výsledky při jednoduchém a bezpečném použití
 • měkká vlákna zajišťují méně bolestivé použití a zvyšují akceptaci ze strany pacienta

Upozornění

 • výrobek k debridementu, nezůstává na ráně
 • v případě potřeby lze použít při každém převazu
 • je třeba používat tak dlouho, dokud není rána zcela vyčištěna a rána pak přejde z fáze čištění do granulační fáze

Tip

 • dosahuje i při silně keratózních a nekrotických povlacích velmi dobrých výsledků po předchozím autolytickém ošetření
 • zvlhčení měkké strany s vlákny lze provést jakýmkoli běžným roztokem k oplachu ran