L+R surfacedisinfect alcohol

Alkoholový roztok připravený k použití

Přednosti

 • velmi rychlá a široká účinnost vč. působení proti norovirům (MNV)
 • složení bez aldehydů, barviv a parfémů
 • použití bez zbytkových reziduí
 • rychlá účinnost proti norovirům
 • koncepce barev a názvů za účelem minimalizace záměn

Pokyny k použití: L+R surfacedisinfect alcohol je alkoholový roztok připravený k okamžitému použití, který se nanáší nezředěný na plochy a předměty. Plochy důkladně otřete, zajistěte důkladné smočení ošetřované plochy a nechte působit. Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol. Nepoužívejte k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nenanášejte více než 50 ml pracovního roztoku na m² plochy určené k ošetření, resp. více než 100 ml na m² podlahové plochy místnosti. Jakmile jsou v provozu elektrická zařízení, je třeba dbát na ochranu před explozí, resp. na stav zařízení bez napětí.

Složení výrobku

 • 25  g ethanol
 • 24  g Propan-1-ol

Údaje pro objednávání

L+R surfacedisinfect alcohol

Obsah baleníREFBalení
1000 ml347731/10 lahví

Oblasti použití

 • K dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků
 • K dezinfekci ploch odolných proti alkoholu (podle nařízení o biocidních přípravcích) a zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích.
 • Slouží k rychlé dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických prostředků

Vlastnosti

 • Baktericidní podle DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 min.*)
 • Levurocidní podle DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 min.*)
 • Tuberkulocidní podle EN 14348; 1 min.
 • Mykobaktericidní podle EN 14348; 1 min.
 • Omezeně virucidní podle DVV/RKI a EN 14476; 30 sek.
 • Omezeně virucidní PLUS, vč. norovirů a adenovirů podle EN 14476; 30 Sek.
 • Účinnost proti rotavirům podle EN 14476; 30 Sek.
 • Složení bez aldehydů, barviv a parfémů
 • Bez zbytkových reziduí

*) Uvedeno ve sloupci 5 minut v seznamu VAH

*) Uvedeno ve sloupci 5 minut v seznamu VAH

*) Uvedeno ve sloupci 5 minut v seznamu VAH

Upozornění

 • Naneste na plochy neředěný a důkladně rozetřete hadříkem
 • Dbejte na jejich dokonalé smočení a nechte působit
 • Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol
 • Nenanášejte více než 50 ml pracovního roztoku na m² plochy určené k ošetření, resp. více než 100 ml na m² podlahové plochy místnosti.
 • Jakmile jsou v provozu elektrická zařízení, je třeba dbát na ochranu před explozí, resp. na stav zařízení bez napětí
 • Používejte dezinfekční prostředky na plochy opatrně.
 • Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku

Listung [cs]

 • Seznam VAH, seznam znaleckých posudků ÖGHMP, seznam virucidních prostředků IHO