Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

L+R surfacedisinfect alcohol

Alkoholový roztok k okamžitému použití pro čištění a dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků.

Oblasti použití

K čištění a dezinfekci ploch odolných proti alkoholu (podle nařízení o biocidních přípravcích), zvláště ploch s nebezpečím přenosu podle Institutu Roberta Kocha RKI1) a zdravotnických prostředků ve smyslu německého zákona o zdravotnických prostředcích (MPG). Použitelné rovněž v oblastech se zvýšeným nebezpečím infekce podle VAH2).

Upozornění

 • Seznamy: seznam VAH, seznam znaleckých posudků ÖGHMP
 • Složení: Účinné složky ve 100 g roztoku:
  etanol 25 g, propan-1-ol 24 g
 • Fyzikálně-chemické údaje napouštěcího roztoku:

  • Hustota (20 °C): cca 0,91 g/cm³
  • Bod vzplanutí: 27 °C (EU metoda A.9)

 • Testovaná snášenlivost materiálů:

  • PVC, pryž EPDM, silikon, latex, sklo, polysulfon (Tecason®), polyuretan
  • mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel

 • Trvanlivost po otevření:
  6 měsíců
 • Zvláštní upozornění:
  Dezinfekční prostředek na plochy používejte opatrně.
  Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Výhody

 

 • velmi rychlá a široká účinnost vč. účinku proti norovirům (MNV)
 • složení bez aldehydů, barviv a parfémů
 • uschnutí beze zbytků
 • rychlá účinnost proti norovirům
 • koncepce barev a názvů za účelem minimalizace záměn

Návod k použití: L+R surfacedisinfect alcohol je alkoholový roztok k okamžitému použití a nanáší se neředěný na plochy a předměty. Plochy důkladně otřete, dbejte přitom na jejich dokonalé smočení a nechte působit. Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol. Nepoužívejte k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nenanášejte více než 50 ml pracovního roztoku na m2 plochy určené k ošetření, resp. více než 100 ml na m2 podlahové plochy místnosti. Jakmile jsou v provozu elektrická zařízení, je třeba dbát na ochranu před explozí, resp. na stav zařízení bez napětí.

Znalecky posouzená účinnost

Účinnost protiSpektrum účinnostiZkušební metoda podleDoporučené použití / doba působení
Grampozitivní a gramnegativní bakterie (vč. kmenů rezistentních na antibiotika)baktericidní

DGHM / VAH
EN 13727
EN 13697

5 min.*
KvasinkylevurocidníDGHM / VAH
EN 13624
EN 13697
5 min.*
Bakterie tuberkulózytuberkulocidníEN 143481 min.
MykobakteriemykobaktericidníEN 143481 min.
Obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)omezeně virucidníDVV/RKI30 s
Adenoviryznalecky posouzené na neobalené viry: adenovirusEN 1447630 s
Noroviryznalecky posouzené na neobalené viry: MNV (norovirus)EN 1447630 s
Rotaviryznalecky posouzené na neobalené viry: rotavirusEN 1447630 s

 

* hodnota v seznamu VAH, rychlá dezinfekce podle DGHM: 1 min.

Údaje pro objednávání

L+R surfacedisinfect alcohol

Obsah jednoho baleníREFPJ (lahve)
1 lahev à 1000 ml347731/10