Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

L+R surfacedisinfect alcohol

Alkoholový roztok připravený k použití

Oblasti použití

 • K dezinfekci ploch a zdravotnických prostředků
 • K dezinfekci ploch odolných proti alkoholu (podle nařízení o biocidních přípravcích) a zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích.
 • Slouží k rychlé dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických prostředků

Vlastnosti

 • baktericidní podle DGHM / VAH, EN 13727/ EN 13697; 5 min.*)
 • levurocidní podle DGHM / VAH, EN 13624/ EN 13697; 5 min.*)
 • tuberkulocidní podle EN 14348; 1 min.
 • mykobaktericidní podle EN 14348; 1 min.
 • Účinný proti obaleným virům (omezeně virucidní) podle DVV; 30 sek.
 • Adenovirus podle EN 14476; 30 Sek.
 • MNV (norovirus) podle EN 14476; 30 Sek.
 • Rotavirus podle EN 14476; 30 Sek.

Upozornění

 • Naneste na plochy neředěný a důkladně rozetřete hadříkem
 • Dbejte na jejich dokonalé smočení a nechte působit
 • Nevhodný pro plochy citlivé na alkohol
 • Nenanášejte více než 50 ml pracovního roztoku na m² ošetřované plochy nebo 100 ml na m² podlahové plochy
 • Jakmile jsou v provozu elektrická zařízení, je třeba dbát na ochranu před explozí, resp. na stav zařízení bez napětí
 • Používejte dezinfekční prostředky na plochy opatrně.
 • Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku

Složení výrobku

 • 25  g ethanol
 • 24  g Propan-1-ol

Údaje pro objednávání

L+R surfacedisinfect alcohol

Obsah baleníREFBalení
1000 ml347731/10 lahví