Věcné dary

Přispět společně.

L&R neomezuje péči, která je zakotvena v posledním aspektu firemního sloganu People.Health.Care., jen na zaměstnance, uživatele a pacienty. Pro nás jako podnik v oblasti zdravotnictví je důležité, abychom celospolečensky a globálně převzali odpovědnost a byli oporou právě lidem, kteří se nikoli vlastní vinou ocitli v nouzi. Z tohoto důvodu spolupracujeme v oblasti věcných darů již několik let s vybranými neziskovými partnerskými organizacemi. Ty poskytují celosvětovou pomoc po přírodních katastrofách, jako jsou zemětřesení nebo tajfuny, působí v krizových oblastech a neúnavně se starají o lidi v nouzi. 

Pomoc přímo na místě

Díky této spolupráci jsme již byli schopni poskytnout cenný příspěvek ve formě nepřetržitého dárcovství produktů, čímž pomáháme zlepšovat lékařskou péči o postižené osoby na místě. V našich logistických zařízeních se shromažďují veškeré produkty, které například už nesmí být dále skladovány kvůli mírnému poškození obalu – ale samy o sobě jsou nepoškozené. Tyto darované produkty pravidelně a střídavě putují do našich vybraných partnerských organizací, přičemž věnujeme při výběru zvláštní pozornost mezinárodnímu dosahu, dlouholetým zkušenostem a dostupným odborným znalostem. Tím se zajistí nejen to, že naše pomoc přichází tam, kde je nejvíce potřebná, ale také to, aby výrobky byly v místě určení správně používány školeným personálem. 

Těší nás produktivní a spolupráce s našimi kooperačními partnery plná důvěry a jsme hrdí na to, že můžeme podpořit jejich obdivuhodnou práci. 

Společnost L&R v současné době spolupracuje s těmito partnerskými organizacemi: 

  • Internationaler Hilfsfonds e. V.
  • Dětská nemocnice Irene Salimi v Kábulu/Nadace sociální péče Georg Dechentreiter (GDWS)
  • ora Kinderhilfe international e. V.
  • Řád Johanitů
  • Interplast Germany e. V.
  • neunerhaus. Obdach. A další.
  • Caritas Wien
  • Human Plus e. V.
  • Humedica e. V.