Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy, reklamu a služby pro webovou analýzu.

Corporate Social Sponsoring

L&R spojuje generace.

V září 2015 byl spuštěn interní program Corporate Social Sponsoring L&R (CSS) „L&R charity – we connect“. V rámci tohoto programu podporuje skupina L&R srdeční projekty svých zaměstnanců, přičemž tyto projekty vždy usilují o propojení různých generací. Kromě toho souvisejí s produkty L&R nebo obchodní činností a jsou časově omezené. Patron nebo patronka projektu L&R jsou při realizaci podporováni externí organizací, jež se nachází v blízkosti lokality L&R nebo provádí projekt v blízkosti lokality. Od zavedení programu bylo již úspěšně dokončeno velké množství projektů, které bychom vám zde chtěli představit: 

Srdeční projekty 2017

Vysoko – ve výšce 3700 metrů v indických Himálajích

Ve spolupráci s podpůrným svazem Sani Zanskar e. V. a univerzitní klinikou v Cáchách byl před několika lety postaven energeticky soběstačný obecní dům v Sani (Indie), který je využíván jako středisko zdravotní péče a zimní škola. Kvůli extrémním povětrnostním podmínkám, které panují v odlehlé himalájské vesnici, bylo v tomto centru naléhavě zapotřebí provést renovační práce. Část skautského kmene Heimbach–Weis odcestovala na zprostředkování patrona projektu Martina Pohla s podporou L&R v srpnu 2017 do Indie a společně s dalšími dobrovolníky a obyvateli Sani obecní dům opravili.

Pomoc pro oběti popálení

Po těžkých popáleninách je důležité pečovat nejen o šrámy na těle, ale i na duši. Obojí se odehrávalo v táboře Camp Samba, který byl pořádán v červnu 2017 v blízkosti São Paula (Brazílie) a byl zaměřen na děti a dospívající ve věku 7 až 15 let. Vedle poskytování lékařských znalostí k péči o jizvy se konaly hodiny skupinové terapie, aby se oběti naučily vyrovnávat s psychickými důsledky popálenin. Kromě toho byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit, zaopatřených dospělými, kteří také utrpěli popáleniny a mohli tak optimálně reagovat na své svěřence. L&R podpořila tuto akci prostřednictvím zprostředkování patrona projektu Saschi Eicherta.

BenefitZ – Wir helfen Kindern e. V.

Neziskové sdružení BenefitZ si stanovilo úkol shromažďovat finanční prostředky na projekty ve prospěch dětem. Členové jsou zastoupeni na trzích a akcích v oblasti Koblence (Německo) a prodávají tam vysoce kvalitní řemeslné výrobky, jako například tašky a dekorativní předměty. Vzhledem k rostoucímu odhodlání bylo nyní zapotřebí nakoupit průmyslové šicí stroje, police a přepravní boxy. Díky iniciativě patrona projektu Ulricha Theise mohla společnost L&R tyto nákupy realizovat v létě roku 2017.

Odpolední vaření s osmi národy

Patronka projektu Margarete Leimberger se ve volném čase dlouhodobě věnuje odpolední péči v Pedagogickém centru v Purkersdorfu (Rakousko), kde se vyučují děti s duševním a/nebo tělesným postižením. Jelikož se tam společně učí děti z osmi zemí, vznikla myšlenka mezikulturních odpoledních vaření, která probíhala společně se sourozenci, rodiči a prarodiči. Na jaře roku 2017 školáci a jejich rodiny ochutnali nejrůznější pochoutky typické pro různé země.

Trávit čas společně – učit se od sebe navzájem

Pod tímto heslem vznikla z iniciativy patrona projektu L&R Steffena Brennera v centru denní péče Regenbogenland v Niederbreitbachu (Německo) generační zahrada. Ve vysokých záhonech, které byly vybudovány na jaře roku 2017, se pěstuje salát a různé druhy zeleniny, ve stávající zahradě centra byly navíc vysazeny bobuloviny, vinná réva a ovocné stromy. Celá zahrada je udržována dětmi z centra, jejich sourozenci, rodiči, prarodiči a seniory z komunity.

Jste zaměstnanec L&R a leží vám na srdci projekt, který můžeme podpořit? Pak se staňte patronem nebo patronkou projektu a odešlete jej na adresu CSS@LRmed.com!