Hållbarhet

Eftersom det är viktigt att agera.

Som stor företagsgrupp är vi medvetna om vårt ansvar för våra medarbetare, våra kunder och samhället. Därför ser vi vårt engagemang såväl i miljöfrågor och sociala områden som vårt arbete med utbildning och fortbildning som en självklar del av vårt företagsarbete.

Eftersom det är viktigt att agera – hållbarhet hos L&R

L&R är ett företag med fokus på hållbarhet. Vårt engagemang lutar sig mot de tre pelarna för hållbarhet som uttrycks genom bindande riktlinjer i vår företagsstrategi, och dessutom i många projekt och långsiktiga initiativ. 

I företagsgruppen L&R är hållbart agerande och företagsansvar sedan länge tradition. Utifrån våra marknadsvärderingar balanserar vi ansvaret för lönsamhet och framgång med ansvaret för miljön, våra medarbetare och samhället.

Vårt engagemang tydliggörs med vår hållbarhetsrapport. I samråd med våra interna och externa partner utvecklar vi kontinuerligt våra åtgärdsområden för hållbarhet som ingår i företagsstrategin.

Vårt hållbarhetskoncept

Ekonomisk hållbarhet

 • Vi satsar på en hållbar företagsutveckling och är medvetna om företagets ansvar gentemot samhället: ekonomiskt, socialt, ekologiskt, etiskt och kulturellt.
 • Som grundval har vi de internationellt erkända samhälleliga, kulturella och etiska värdena, gällande lagar och normer samt våra internt tillämpade riktlinjer. För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter oberoende av kön, religion, etniskt eller socialt ursprung.
 • Som självständig företagsgrupp säkrar vi en hållbar, konkurrenskraftig utveckling baserat på strategisk tillväxt, rimlig avkastning med samma värderingar som ett familjeföretag.
 • Våra produkter och lösningar övertygar genom deras kvalitet och kontinuerliga utveckling med hänsyn till ekonomiska och ekologiska förutsättningar.

Ekologisk hållbarhet

 • En viktig riktlinje för våra företagsaktiviteter är att vi klart tar ställning för att skydda miljön. Vi följer därigenom en mångårig tradition och förbättrar samtidigt konkurrenskraften.
 • Ekologiskt hållbar handel börjar redan vid produktutvecklingen och fortsätter i tillverkningen och leveransen ända fram till användningen och avfallshanteringen av våra produkter.
 • I alla delar av företaget söker vi efter resursbesparande processer och produktionsmetoder, miljövänliga material och en logistik som skonar miljön och sparar energi.
 • Vi bevakar aktivt vårt ansvar genom en systematisk optimering inom definierade områden, genom att inkludera alla medarbetare och genom samverkan med kunder, leverantörer och servicepersonal.

Social hållbarhet

 • Vi är medvetna om vårt sociala ansvar gentemot våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället.
 • En avgörande faktor för L&R:s långsiktiga framgång är att vi utvecklar och ökar våra medarbetares kompetens. Vårt ansvar gentemot samhället omfattar även utbildning och vidareutbildning av våra kunder som får direkt eller indirekt kontakt med våra produkter och tjänster.
 • Våra medarbetares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en hjärtefråga för oss. Samma sak gäller säkerheten för patienterna och användarna som använder våra produkter.
 • Dessutom engagerar vi oss i samhället genom att erbjuda attraktiva utbildningsplatser, genom snabb hjälp vid katastrofer och kriser samt genom att målinriktat stödja utvalda sociala åtaganden.

L&R:s hållbarhetsrapport 2021: en digital överblick över åtgärder och mål

”Eftersom ansvar och handling räknas” – det är mottot för L&R:s aktuella hållbarhetsrapport för 2021. Vår hållbarhetsrapport ger en överblick över åtgärder, mål och vad vi redan har åstadkommit. För oss betyder hållbarhet att gemensamt arbeta för att göra världen lite bättre. Följ med oss på vår resa!

Här kan du läsa L&R:s hållbarhetsrapport för 2021 på engelska och tyska 

Hållbarhetsrapport 2018/2019

Läs vår hållbarhetsrapport här.