Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Sårskötsel

Sårbehandling på hög nivå

Heltäckande sårskötsel för hela familjen

Oberoende av om det gäller stora eller små sår — L&R erbjuder en individuell vård som skräddarsytts för den drabbade och dennes sårsituation. Användaren erbjuds följaktligen ett fullsortiment som uppfyller dennes krav och patienternas behov.

L&R ser sig själv inte enbart som en tillverkare av medicintekniska produkter utan även som en servicepartner och som någon som erbjuder lösningar. L&R erbjuder därmed för utmaningarna vid bestämda sårsituationer en framgångsrik produktkombination och användbara praktiska tips. Med ”Tillsammans bättre — vårt team för rikligt vätskande sår” beskriver L&R som lösningsleverantör å ena sidan den existerande problematiken vid rikligt vätskande sår, å andra sidan ges värdefull praktisk hjälp i kombination med L&R:s sårvårdsprodukter. ”Tillsammans bättre” innebär för er: En framgångsrik sårvård tillsammans med L&R och L&R:s team för sårvård.

L&R:s breda användnings-know-how och den egna forskningen sörjer dessutom för en kontinuerlig vidareutveckling av produkterna. Praktiska tester och studier säkerställer härvid pålitlighet och användningssäkerhet.

Fördelar

 

Utforska L&R:s sårvårdsprodukter på följande internetsidor!