Kundinformation om leveranssituationen

Aktuell information gällande spridningen av coronaviruset

Bästa kunder,

eftersom spridningen av coronaviruset har lett till att efterfrågan på vissa produktgrupper ökar snabbt har vi beslutat att tillämpa ett tak för artiklar som definieras som kritiska motsvarande det genomsnittliga månadsbehovet från 2019.

För närvarande kan vi inte hantera förfrågningar om kritiska artiklar från nya kunder. Vi vidtar dessa åtgärder för att kunna hantera våra befintliga kunder på ett så bra och rättvist sätt som möjligt.

Vi hoppas att ni har förståelse för den speciella situationen.