L&R Academy

Utvecklar talanger, stärker kompetenser

Hos L&R står uppbyggnaden av kompetenser för en hållbar företagsutveckling i centrum för personalarbetet. För att möta detta krav grundade vi L&R Academy där alla åtgärder för vidareutbildning sammanfattas i ett modulärt nivåprogram.

Ökande krav från våra kunder, branschens tilltagande komplexitet och förändringshastighet samt samhälleliga processer är ramvillkoren för L&R:s personalutveckling.

Därför satsar vi från början på yrkesutbildningen, men även mycket starkt på våra medarbetares personliga kompetenser. Vid motsvarande utveckling och uppvisade prestationer erbjuder vi dig inom ramarna för vårt vidareutbildningsprogram chansen att kvalificera dig till funktioner i vårt företag med utvecklingsmöjligheter och mer ansvar.

L&R Human Resources och det koncernegna L&R Academy står för kontinuerlig personalutveckling, eftersom vi är övertygade om att det lönar sig för ett företag att investera i sina medarbetare.

Med L&R Academy:s omfattande utbud stöder företaget sina medarbetare i att steg för steg uppnå sina mål – därför att utveckling i yrkeslivet ger en tillfredställelse som bidrar till vårt företags framgång.