Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet – skapa mervärde

För L&R har vår omsättningsutveckling, vinstutveckling och medarbetarutveckling ett ekonomiskt sunt förhållande. Effektiv användning av knappa resurser när produkter och tjänster tas fram, tillsammans med långsiktiga mål för vinster och företagets säkerhet har även högsta prioritet.

Att skapa mervärde betyder för att vi genom ett konstruktivt utbyte med kunder och partner utvecklar effektiva produkter, koncept och lösningar som skyddar och förbättrar människors hälsa. Hållbarhet är förutom innovation och effektivitet en av L&R:s centrala företagsvärderingar.

Vi arbetar för människors hälsa. Den största drivkraften för vår företagsverksamhet är att alltid bli bättre och alltid ge fler människor tillgång till ett vårdsystem i utveckling. Samhällets förändringar, en åldrande befolkning, ökad rörlighet och sammankoppling är utvecklingar som företag i hälsobranschen måste hantera. 

Företagsgruppen L&R antar dessa utmaningar genom att arbeta hållbart, framtidsorienterat och vara en tillförlitlig partner och problemlösare inom områdena medicin och hygien.