L&R – starka rötter ger framgång

Företaget L&R kan blicka tillbaka på över 170 års erfarenhet av förbandsmaterial och medicintekniska produkter – en stolt historia som återspeglas i våra produkter, koncept och tjänster – i deras kvalitet, deras överlägsna funktionalitet och deras effektivitet vid behandlingen.

Vårt framgångsrecept under företagets långa historia är också: Att tidigt upptäcka förändringar och trender på hälsomarknaderna och proaktivt integrera dem i vår affärsverksamhet.

 1. 01/01/1851

  Julius Lüscher registrerar en ”handel med materialvaror” i bolaget Julius Lüscher i Frankfurt am Main, Tyskland: grundstenen för företaget Lohmann var lagd. 

 2. 01/01/1899

  Det österrikiska företaget Rauscher grundas som tillverkare och försäljare av kirurgiska förbandsmaterial och artiklar för sjukvård i Wien, Österrike. Företaget utvecklades inom kort till en ledande leverantör av förbandsmaterial och hygienprodukter i Österrike-Ungern. 

 3. 01/01/1900

  I Fahr am Rhein (idag en stadsdel i Neuweid i Tyskland) byggs en fabriksanläggning med ca 60 anställda. Fabriken blir det nya sätet för företaget Lohmann. Zinklimbindor, plåster, brännskadekompresser och sterila sårförband utökar det omfattade sortimentet med förbandsmaterial. Ny och framgångsrik utveckling inom förbandsmaterial ger erkännande både inrikes och i utlandet.

 4. 01/01/1930

  Cellona, den första bruksfärdiga och fixerade gipsbindan, förändrar och underlättar gipstekniken över hela världen. Gipsbindan har under åren vidareutvecklats och förbättrats och är än idag ledande för initial behandling av frakturer.

 5. 01/01/1961

  Rosidal lanseras – en enda kompressionsbinda som under åren utvecklats till en hel produktserie som kunderna uppskattar på grund av dess enkla användning och höga kvalitet.

 6. 01/01/1975

  Rauscher öppnar sitt nya företagssäte i nära Auhof i Wien, Österrike, där ett av huvudkontoren ligger än idag.

 7. 01/01/1987

  Systemen med operationsset lanseras som idag är kända över hela världen under namnet Kitpack. Med färdiga operationsset möjliggörs standardiserade och lönsamma operationsförberedelser. Vid den här tiden fanns det endast som set för standardoperationer, men idag kan Kitpack sättas ihop individuellt.  

 8. 01/01/1988

  Den tidigare Henkel-villan i Rengsdorf, Tyskland tas i drift som Lohmanns centrum för interna utbildningar. 

  2016 renoveras villan i sin helhet och öppnas på nytt som ”L&R College”.

 9. 01/01/1991

  Huvudkontoret flyttar till Rengsdorf i Tyskland som tillsammans med Wien idag är en av två platser med huvudkontor.

 10. 01/01/1998

  Framgångsrik sammanslagning av det tyska företaget Lohmann Medical och det österrikiska företaget Rauscher. Genom detta utvecklades den högpresterande internationella företagsgruppen L&R – och dess ursprung som två företag går fortfarande att spåra med de båda två huvudsätena i Rengsdorf i Tyskland och Wien i Österrike.

 11. 01/01/2006

  Under märket Ratioline erbjuder L&R moderna hälsoprodukter för familj, idrott och fritid som säljs av fler än 3 000 tyska apotek idag.

 12. 01/01/2008

  Med märket Suprasorb CNP tar L&R steget in på marknaden för medicinteknik och erbjuder sedan dess moderna lösningar för undertrycksbehandling av sår.

 13. 01/01/2011

  En revolution inom sårhantering lanseras på marknaden med monofilamentfiberdynan Debrisoft som är nästan smärtfri och ger effektiv debridering inom ett par minuter. 2015 utökas sortimentet ytterligare med Debrisoft Lolly för djupa sår.

 14. 01/01/2012

  Med L&R Academy samlar L&R sina omfattande utbildningar och fortbildningar under ett tak. Idag utbildar både interna och externa kursledare våra kunder, partner och medarbetare över hela världen.

 15. 01/01/2013

  L&R i Mittens rike. L&R grundar helägt dotterbolag i Kina. Efter en framgångsrik marknadsutveckling för L&R:s produkter i det kinesiska Joint Venture-bolaget Topamed, tar L&R nästa steg genom att grunda ett eget bolag, L&R China, med säte i Shanghai och Beijing.

 16. 01/01/2014

  L&R fortsätter att växa och köper den amerikanske lymfologi- och kompressionsexperten Solaris, Inc. Genom sammanslagningen av L&R:s tidigare verksamhet och Solaris bildas L&R USA, Inc.

 17. 01/01/2016

  L&R representeras för första gången på fem kontinenter – dotterbolag grundas både i Australien och Nya Zeeland.

 18. 01/01/2017

  Det brittiska dotterbolaget Activa Healthcare som tillhört företagsgruppen L&R sedan åtta år blir L&R Medical UK Ltd.