Juridiska villkor

Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. För innehållet i länkade webbplatser är uteslutande deras ägare ansvariga.

Användning av våra webbplatser

Innehållet på webbplatser tillhörande Lohmann & Rauscher är upphovsrättsligt skyddat. 


Lohmann & Rauscher tillåter läsning och nedladdning av allt innehåll på företagets webbplatser uteslutande för privat, icke-kommersiellt bruk.

Vid kopiering av innehållet skall Lohmann & Rauschers upphovs- och äganderätt beaktas. Särskilt skall dessa rättigheter på lämpligt sätt uttryckligen anges. Innehållet får inte ändras och användas på andra webbplatser eller nätverksanslutna datorer utan skriftligt tillstånd från Lohmann & Rauscher.

Överträdelse av dessa bestämmelser förpliktigar till omedelbart förstörande av allt tryckt eller nedladdat innehåll. Rätten till ytterligare skadeståndskrav förbehålles.

Ladda ned

Nedladdning av program sker på egen risk. Lohmann & Rauscher ansvarar inte för skador som orsakas av installering eller användning av program från nedladdningsområdet, om inte detta skett avsiktligt. Det gäller särskilt för skador resp. negativa effekter orsakade av datorvirus, som trots all viruskontroll tyvärr inte alltid kan uteslutas.

Garanti

Informationen på våra webbplatser produceras med största noggrannhet. Lohmann & Rauscher garanterar dock trots detta inte att den är fullständig eller att den lämpar sig för en viss användning. Användningen av det innehåll som ställs till förfogande på webbplatserna sker uteslutande på användarens ansvar.