National Debridement Day

2021

NDD – 3 November i Jönköping

National Debridement Day är en årligen återkommande heldagsutbildning som L&R ordnar där vi samarbetar med några av landets främsta experter inom området sårbehandling. Som talare ser vi bl.a. professor Christina Lindholm, Susanne Dufva (ssk. och ordförande för SSiS) samt Malin Munter (såransvarig ssk. i Jönköpings kommun).

Konferensen kommer att fokusera på sårrengöring/debridering, men även en hel del på de övriga sårbehandlingsdelarna. Exempelvis brukar det alltid komma frågor kring val av förband som kräver mer eller mindre utförliga svar från experttalarna.

För tillfället är programmet inte helt färdigt ännu, men vi kommer att gå ut med mer information längre fram.

Tidigare har eventet ägt rum i Malmö, därefter Göteborg och senaste gången i Stockholm. I höst blir det alltså fjärde gången vi ordnar denna konferensdag, och i år är det Jönköping som blir värdorten. För första gången jobbar vi på en ”hybridlösning”, för att du som deltagare ska kunna välja att antingen delta på plats eller via länk. Dagen är kostnadsfri, men observera att antalet platser är begränsat.

För anmälan och eventuella frågor skickar du ett mail till: info@se.lrmed.com

Ange i din anmälan namn, arbetsplats, hemort och e-postadress (för ytterligare information) samt eventuell fysiskt eller digitalt deltagande. Om du anmäler fysiskt deltagande ange gärna om du har några allergier eller till exempel vegetarisk/vegansk mat. 

Varmt välkommen! 

National Debridement Day 2019