L&R:s idépool

Innovationsledning hos L&R.

People.Health.Care. – det är inte bara vårt företagsmotto, utan även vårt uppdrag. Genom fokuserad innovationsledning tar vi kontinuerligt fram nya produktlösningar och tjänster med anmärkningsvärda fördelar för användarna och patienterna. 

Våra forsknings- och utvecklingsteam arbetar över hela världen och tar fram synergier genom vår expertkunskap och berörda fackområden. Vi är övertygade om att partnersamarbeten för innovation har hög betydelse. Därför har vi ett internationellt utbyte med oberoende fackinstitut, ledande opinionsbildare och multiplikatorer för att kunna garantera samarbetsledning och kunskapsledning på högsta nivå. 

Innovationskultur, idéledning och testning av nya metoder är viktiga delar av innovationsprocessen hos L&R. I internationella, tvärkulturella och tvärdisciplinära team genomförs global sammankoppling och arbetet med att ta fram de bästa lösningarna på en daglig basis. 

L&R har etablerat en process för att kunna bedöma produktidéer och förslag på vidareutvecklingar av produkter, tjänster och behandlingskoncept på ett strukturerat sätt. För oss är det då framför allt viktigt med transparens och regelbunden återkoppling till den som kom med idén.

Vill du skicka en idé till L&R? 

På idépoolportalen nedan kan du ta kontakt med oss och skicka in din idé. Du får en första återkoppling från oss när din idé har registrerats i systemet och därmed befinner sig i idépoolen.  

Vilka kriterier används för att bedöma idéerna? 

L&R:s idépoolteam bedömer alla inskickade idéer efter en fastställd lista med kriterier som innehåller följande aspekter:  

  • Passar idén in i det befintliga produktsortimentet eller utbudet hos L&R?
  • Är det en nyhet på marknaden?
  • Går den att genomföra i fråga om produktion, säkerhet, kvalitetsstandarder och ekologiska aspekter?

Och naturligtvis i allmänhet: 

  • Kan idén vara framgångsrik?

Hur fungerar bedömningen av din idé?

Förverkligandet av din idé sker i flera steg (se bilden). Om din idé får en främst positiv bedömning av idépoolteamet utifrån de nämnda kriterierna genomförs en finansierad bedömningsfas där idén bedöms på nytt i slutet av varje steg. I bästa fallet får den en positiv bedömning i varje steg och förverkligas sedan. Du som skickat in idén får regelbundet återkoppling om hur det går för din idé just nu i bedömningsprocessen.

Skicka in idé

Skriv om möjligt din idé som du skickar in på tyska eller engelska.

* obligatoriskt fält