Tell us: Vårt uppgiftslämnarsystem på L&R

L&R är som ett företag som följer gällande lagar. Givetvis ska även de interna reglerna för L&R följas. Endast genom att följa regler, standarder och lagar kan vi undvika skador på vårt företag och lyckas på ett hållbart sätt.

Därför sätter L&R stor vikt vid att följa lagar och regler. Felaktigt beteende måste upptäckas i tid.

Därför har vi på L&R upprättat ett uppgiftslämnarsystem, ”Tell us”, som gör det möjligt för medarbetare och externa personer att anmäla regelbrott. Som uppgiftslämnare kan du välja mellan att anmäla under eget namn eller anonymt. 

 

Vad menas med regelbrott?

Exempel på regelbrott är förskingring, stöld, korruption, sexuella trakasserier, diskriminering (t.ex. p.g.a. kön) eller brott mot lagstnings för medicintekniska produkter.

 

Hur anmäler jag ett regelbrott?

Du kan kontakta Compliance Management eller en Compliance Officer via fyra olika kommunikationskanaler. Du kan göra en anmälan personligen, via post, e-post eller det bifogade formuläret. (se ”Anvisningar” resp. ”Downloads” till höger). Här hittar du även en lista över alla Compliance Officers som fungerar som kontaktpersoner för anmälningar på alla L&R-anläggningar.

 

Hur gör jag en anmälan på RÄTT sätt?

För att vi ska kunna behandla och undersöka din anmälan är det viktigt att du formulerar den så konkret och omfattande som möjligt.

Använd följande enkla frågor när du formulerar din anmälan:

Vem? Vad? När? Hur? Var?

Tänk på att dina beskrivningar även kommer att kontrolleras av personer som inte arbetar i vår bransch. Därför är det bra om du kan vara tillgänglig för ytterligare frågor.

Du kan även skicka din anmälan anonymt, utan att ange din identitet. Använd i så fall det digitala formuläret eller skicka det via post. Tänk på att vi i sådana fall inte kommer kunna ställa frågor vid oklarheter.

L&R garanterar dig som uppgiftslämnare personlig diskretion inom ramen för de rättsliga förutsättningarna. L&R kontrollerar och följer upp anmälan och vidtar vid behov lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet.

 

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

Efter att anmälan har kommit in genomför vi en första riskbedömning för att bedöma relevansen. I undersökningen får den berörda personen efter en rimlighetskontroll möjligheten att så snart som möjligt bemöta anmälan. Så länge inget regelbrott påvisats anses personen vara oskyldig.

 

*******************

Vi ber om förståelse för att vi inte kan ta emot, behandla eller vidarebefordra kundärenden via vårt uppgiftslämnarsystem. Kontakta istället någon av våra Customer Care-medarbetare. Kontakta dessa här.

Anvisningar 

Du kan antingen skicka din anmälan

  • via ett kontaktformulär
  • eller via e-post till: 
    Compliance@LRmed.com eller via e-post till din lokala Compliance-ansvarig
  • eller via post till din lokala Compliance-ansvarig eller till Corporate Compliance Officer, Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Tyskland
  • eller via telefon eller personligen med lokal Compliance-ansvarig eller Dr. Wolfgang Stahl (tfn: +49 2634 996648)