Tell us: Vårt verktyg för att anmäla möjliga regelbrott på L&R

L&R är som ett företag som följer gällande lagar. Givetvis ska även de interna reglerna för L&R följas. Endast genom att följa regler, standarder och lagar kan vi undvika skador på vårt företag.

Därför sätter L&R stor vikt vid att följa lagar och regler. Felaktigt beteende måste upptäckas i tid.

Därför har vi på L&R utvecklat ett verktyg för att anmäla möjliga regelbrott som heter ”Tell us”. Det gör det möjligt för medarbetare och externa personer att anmäla möjliga brott mot tillämpliga lagar och föreskrifter.  

Du kan välja mellan att anmäla under eget namn eller anonymt när du anmäler sådana regelbrott. Efter ansökan genomför vi en första riskbedömning för att bedöma relevansen.I undersökningen får den berörda personen efter en rimlighetskontroll möjligheten att så snart som möjligt bemöta anmälan. Så länge inget regelbrott påvisats anses personen vara oskyldig.

Namnet på och e-postadressen till din lokala Compliance-ansvarig hittar du i den bifogade listan.

Använd det bifogade formuläret för din anmälan, som även kan användas utan att ange namn.

L&R garanterar skydd av identiteten för personen som anmäler det möjliga regelbrottet inom ramen för de rättsliga förutsättningarna. L&R kontrollerar och följer upp anmälan och vidtar vid behov lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet.

Anvisningar

Du kan antingen skicka din anmälan

  • via ett kontaktformulär
  • eller via e-post till: 
    Compliance@LRmed.com eller via e-post till din lokala Compliance-ansvarig
  • eller via post till din lokala Compliance-ansvarig eller till Corporate Compliance Officer, Dr. Wolfgang Stahl, Westerwaldstraße 4,
    56579 Rengsdorf, Tyskland
  • eller via telefon eller personligen med lokal Compliance-ansvarig eller Dr. Wolfgang Stahl (tfn: +49 2634 996648)