Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Bandage & ortoser

Användning av ortopediska hjälpmedel får allt större betydelse. Det är knappast förvånande, eftersom fördelarna med en behandling med bandage och ortoser ligger nära till hands: genom mobilisering av patienten i ett tidigt stadium kan följdskador av en lång immobilisering effektivt förhindras. Ytterligare fördelar: tidsbesparande vård, praktisk användning, utnyttjande av innovativa material med en oförändrad god sits, överlägsna hygienmöjligheter och kostnadsfördelar vid längre användning. Den aktuella trenden med tidig funktionell behandling med bandage och ortoser kommer också framöver, genom befolkningsutvecklingen och utbredningen av nya, skadeutsatta sportformer, att tillta ännu mer. Vi på L&R har haft denna utveckling i åtanke när vi tagit fram våra två produktlinjer epX och Cellacare som utvecklats i nära samarbete med våra kunder.