Öron-Näsa-Hals

Läggning av tamponad hör för ÖNH-läkaren till de dagliga handgreppen. Även om det här rör sig om en rutinåtgärd ställer det ändå stora krav på användaren och produkten. Med tampongerna av märket Raucocel förfogar L&R över ett brett sortiment inom områdena rinologi och otologi.
Raucocel näsblödningstampong används vid blodstillning vid akut näsblod, och används i det posteriora och det mediala näsområdet.
Raucocel nästamponger står till förfogade för användning vid rinoplastik – raka, anatomiskt formade för optimal stödfunktion och ventilerade för bättre tryckutjämning – liksom även sinustampong K efter endoskopiska sinusingrepp.
För behandling av inflammationer i yttre och inre hörselgången samt för postoperativvård efter ingrepp, rundas sortimentet av med Raucocel hörselgångstampong.

Materialegenskaper

Materialet i Raucocelprodukten består till 100 % av polyvinylalkohol. Både materialets nätartade cellstruktur och dess kontrollerade porstorlek ger tampongerna deras karakteristiska egenskaper.

Högabsorberande

 

Produktens ovanliga kvalitet ligger i dess stora absorptionsförmåga. Raucocel absorberar upp till 15 gånger sin egen vikt av vätska. Tack vare materialets stora kapillärkraft är det ett utmärkt transportmedel för läkemedelsinnehållande lösningar.


Innehåller mycket få partiklar

 

Det ringa partikelinnehållet möjliggör en partiell tillklippning och förebygger uppkomsten av granulom, infektioner och embolier. Risken för skador på vävnader på grund av fastklibbning är klart mindre än vid konventionella produkter. Innehållsämnena i Raucocel har i praktiken vid användning visat sig tolereras mycket väl. Främmande kropp-reaktioner är hittills inte kända.

Nästan smärtfri behandling

Tack vare Raucocels mjukhet och följsamhet i vått tillstånd kan patienten behandlas nästan smärtfritt. Den polstrande verkan är större än med konventionella material.

Snabb och enkel att använda


 

För att minska friktionen kan tampongens kanter dessutom bestrykas med en salva. För att Raucocels absorptionsförmåga inte ska försämras bör salvor med reducerad fetthalt väljas. Efter att tampongerna placerats på rätt ställe, får man dem att svälla med en koksaltlösning eller läkemedelsinnehållande lösning.

Effektiv sårvård


 

Även vid tillbakagång av svullnad säkerställer det elastiska materialet i fuktat tillstånd en jämnn tamponad och därmed en god medicinsk vård av sårområdet. Raucocel-tampongen kan ligga kvar i såret i upp till tre till fyra dygn om den hela tiden hålls fuktig. För att förhindra eventuell tillväxt av bakterier bör tampongen hållas fuktig med en antibiotisk lösning.