Publikationer

L&R genomför omfattande forskning inom ramen för produktutveckling och produktoptimering, som kontinuerligt presenteras av våra samarbetspartners i form av posters eller fria föredrag på kongresser samt på symposier och i workshops.

Den största delen av de evidensbaserade fackpublikationerna som bedömts av oberoende experter ställs till förfogande i den här databasen. Sökningen kan filtreras efter:

 • utgivningsår (Year),
 • studietyp (Type of study), såsom
  • laboratorieundersökning (Laboratory research),
  • fallobservationer (Case series reports),
  • kliniska prövningar (Clinical trial),
  • ekonomisk analys (Economic analysis) eller
  • översiktsartiklar och broschyrer (Reviews and brochures)
 • produkter (Products) som undersöks i publikationerna.

 

Till sökning av publikationer