Social hållbarhet

Skapa perspektiv med social hållbarhet

People.Health.Care. är vårt motto och samtidigt det vi brinner för. Med individuella och långsiktiga program för personal- och organisationsutveckling samt Corporate Social Sponsoring-initiativ tar vi vårt sociala ansvar.

L&R:s medarbetare är den viktigaste resursen på vårt företag. Värderingar som förtroende, tillförlitlighet och ärligt uppförande mot varandra utgör grunden för våra ledningsprinciper och uppförandeprinciper.
Vi erbjuder våra anställda en prestationsorienterad och stimulerande arbetsmiljö, attraktiva utvecklingsmöjligheter och stöder våra medarbetare för att de ska kunna balansera kraven både i yrket och privat. Med tanke på vår konstanta tillväxt ser vi det som en strategisk uppgift att skapa entusiasm hos en ny generation experter och att få dessa att arbeta hos oss.
För vår fortsatta framgång i företaget spelar kvalificerade medarbetare och begåvade nyanställda en avgörande roll. Därför satsar vi särskilt på utbildning och fortbildning inom företaget med L&R Academy. Det är en viktig del av vår företagskultur och personalutvecklingsstrategi.

L&R Academy: Fortbildning ger framsteg

L&R Academy grundades för att utbyta kunskap och erfarenheter, såväl för våra medarbetare som för våra partner på sjukhus och privatmottagningar. I särskilt framtagna mångsidiga program förmedlas den senaste kunskapen inom områdena medicin, vård och hygien. Det går även att genomföra utbildningarna hemifrån eftersom vi använder oss av CME-modulen i vår L&R e-utbildning.  

Compliance

Medicinprodukter står på grund av deras höga relevans för hela sammanhanget ofta i fokus. Hos L&R gäller höga standarder för områdena säkerhet, miljöskydd, sekretess och personalhantering. Som internationellt verksam företagsgrupp i medicinbranschen säkerställer vi kontroller och kontinuerlig förbättring av dessa standarder med ett Compliance-program som omfattar hela koncernen.

Till de viktigaste delarna av Compliance-program hör förutom företagsfilosofin, som är grundprincipen för vårt agerande och den etiska koden, som fastställer standarderna för vårt uppförande gentemot varandra och våra affärspartner, även vår uppförandekod: Alla leverantörer av tjänster och produkter är därmed skyldiga att följa företagsgruppens grundprincip.

Även koncernens medarbetare är bundna av Compliance-programmet och deltar i Compliance-utbildningar och de granskningar som genomförs regelbundet. Denna ansvarsfulla företagsprincip utgör grunden för en hållbar ekonomisk framgång.