Produktdonationer

Ge ett bidrag tillsammans

L&R arbetar för att vårt företagsmotto People.Health.Care ska vara etablerat, inte bara hos medarbetarna, användarna och patienterna. Som företag i hälsobranschen är det viktigt för oss att ta ansvar i hela samhället och globalt, och särskilt för utsatta människor som ofrivilligt hamnat i nöd. På området produktdonationer arbetar vi därför sedan några år tillsammans med utvalda allmännyttiga partnerorganisationer. Dessa hjälper till vid naturkatastrofer som jordbävningar eller tyfoner över hela världen, arbetar aktivt i krisområden över hela världen och tar outtröttligt hand om nödställda människor. 

Hjälp på plats

Genom dessa samarbeten har vi redan kunnat bidra i form av kontinuerliga produktdonationer och på så sätt hjälpa till förbättra vården av drabbade på plats. På våra logistikanläggningar samlas alla produkter som på grund av lätta förpackningsskador inte längre kan lagras – men där själva produkten inte har skadats. Produktdonationerna går regelbundet till våra utvalda partnerorganisationer. Vid valet av dessa tittar vi särskilt på internationell räckvidd, mångårig erfarenhet och befintlig expertis. På så sätt garanteras inte bara att vår hjälp hamnar där den behövs som mest, utan det säkerställs också att produkterna används på rätt sätt av utbildad personal på plats. 

Vi gläds över det produktiva och tillitsfulla samarbetet med våra partner och är stolta över att kunna hjälpa dem att utföra sitt beundransvärda arbete. 

För närvarande samarbetar L&R med följande partnerorganisationer: 

  • Den internationella hjälpfonden Internationaler Hilfsfonds e.V.
  • Barnsjukhuset Irene Salimi i Kabul/välgörenhetsorganisationen Georg Dechentreiter Wohlfahrtsstiftung (GDWS)
  • ora Kinderhilfe international e. V.
  • Johanniterorden
  • Interplast Germany e. V.
  • neunerhaus. Organisationen Obdach för hjälp till hemlösa. Med flera.
  • Caritas Wien
  • Human Plus e. V.
  • Humedica e. V.