Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Fuktighetsbevarande sårbehandling

Vård av akuta eller kroniska sår kräver en känslig och ett med sårläkningsfaserna omsorgsfullt avstämt tillvägagångssätt och lämpliga sårförband. Det gäller dock att undvika infektion i såret och att på ett effektivt, varaktig och för patienten skonsamt sätt främja sårläkningen.

Med Suprasorb erbjuder L&R läkare och vårdpersonal på kliniker och läkarmottagningar en komplett spännvidd av fuktighetsbevarande sårbehandling: för alla faser av sårläkningen, för alla grader av exsudation, för infekterade och icke-infekterade
sår — ett omsorgsfullt samstämt, komplett sortiment.

Patienten följs på bästa sätt genom hela läkningsprocessen enligt principen för fuktighetsbevarande sårbehandling. Fuktighetsbevarande sårförband skapar således en idealisk miljö för de många processer som bestämmer läkningsförloppet.

L&R driver en intensiv forskning inom området sårvård och levererar därför produkter som speglar det senaste inom utvecklingen. Fördelen för användaren: denne erhåller allt från samma tillverkare för att optimalt kunna behandla sina patienter.

 1. Exsudationsfas

  • kraftig exsudation
  • aktiviteterna blodkoagulering, sårrengöring och infektionsförsvar
  • förstörd vävnad och mikroorganismer undanröjs (fagocytos)

 2. Granulationsfas

  • tillväxt av granulationsvävnad
  • fibroblaster vandrar in i såret
  • kollagensyntesen startar
  • kapillärer växer in i sårbädden
  • exsudationen avtar

 3. Epitelbildningsfas

  • fortskridande differentiering av vävnaden och epitelbildningen
  • epitelvävnad som växer in från kanten täcker gradvis såret
  • slutligen sårkontraktion och ärrbildning

Intervall mellan förbandsbyten

Fastställs allra senast efter 5–7 dygn av behandlande läkare alltefter sårets tillstånd, exsudationsgrad och sekundärförband.